Όλα τα προϊόντα παράγονται από Αιγοπρόβεια γάλατα ζώων ελεύθερης βοσκής της περιοχής μας και παρασκευάζονται με τον παραδοσιακό παλιό τρόπο χωρίς συντηρητικά.

Η διασφάλιση της υγιεινής και της ποιότητας των προϊόντων εφαρμόζεται με το ολοκληρωμένο σύστημα HACCP και ISO22000.

Η σωστή επεξεργασία, ο έλεγχος ποιότητας, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και η ασφαλής διανομή των προϊόντων πραγματοποιούνται με βάση τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να πλήρουν τις προδιαγραφές τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελληνικα